Profectus – izaugsme

Domnīca Profectus ir dibināta ar mērķi stiprināt demokrātiju un pilsonisko sabiedrību Latvijā un veicināt tās ilgtspējīgu attīstību. Uzskatām, ka Latvija ir pelnījusi zināšanās un faktos balstītu politiku, atbalstām kritisko domāšanu un vēlamies ieinteresēt un izglītot Latvijas sabiedrību, īpaši jauniešus, par politiskajiem procesiem Latvijā un pasaulē. Biedrību veido 2 sabiedriski aktīvi cilvēki: Dmitrijs Golubevs un Dāvids Zalāns. Aicinām mums pievienoties!

Mūsu mērķi

  • Stiprināt demokrātiju un pilsonisko sabiedrību Latvijā un veicināt tās ilgtspējīgu attīstību, īpaši jauniešu vidū;
  • veicināt zināšanās un faktos balstītu politiku;
  • attīstīt sabiedrībā kritisko domāšanu un medijpratību;
  • izglītot Latvijas sabiedrību, īpaši jauniešus, par politiskajiem procesiem Latvijā un pasaulē un veicināt iedzīvotāju, īpaši jauniešu, interesi par politiskajiem procesiem un iesaisti tajos;
  • attīstīt sabiedrības un politiķu izpratni par nākotnes izaicinājumiem, sniedzot ieteikumus pēc iespējas veiksmīgākai Latvijas nākotnes attīstībai;
  • attīstīt “globālās Latvijas” ideju un identitāti, iesaistot Latvijas diasporu ārzemēs Latvijas politiskajos procesos un kultūras dzīvē;
  • veikt dažādu jomu pētījumus, tai skaitā par kultūru un kultūrpolitikas procesiem Latvijā, Latvijas vēsturi, nacionālo identitāti un sociālo atmiņu, un izdot starpdisciplinārus izdevumus un periodiku.

Lasi vairāk mūsu statūtos.

Ziedo mums!

Biedrība “Domnīca Profectus”
IBAN konts: LV37HABA0551045990640
SWIFT: HABALV22
Banka: AS Swedbank